Zoeken

Werkgroep communicatie

Klein Oers is volop in beweging. Binnenkort hebben we nog gesprekken met een aantal mensen voor de energiewerkgroep. Als deze gesprekken goed verlopen is de energiewerkgroep compleet. Zij kunnen dan aan de slag met hun taken. Ook voor het penningmeesterschap hebben zich twee mensen aangemeld die de functie als duo-job willen gaan invullen. Voorlopig heeft Astrid Bosveld, voorheen secretaris, zich aangeboden om als penningmeester te functioneren zodat de stichting op korte termijn kan passeren bij de notaris. Op dit moment doen we een oproep voor mensen die willen participeren in de communicatiewerkgroep. Inmiddels hebben we als kerngroep zoveel contacten dat het moeilijk wordt om alles goed

Klein Oers

adres nog onbekend

info: kleinoers@hotmail.com

    © 2019 Klein Oers