De initiatiefgroep:

In 2016 waren een aantal mensen bezig met plannen om een ecodorp op te richten in de omgeving Eindhoven- Veldhoven -Valkenswaard. Op een bepaald moment werden de krachten gebundeld en de afzonderlijke ideeën omgevormd tot een gezamenlijk haalbaar plan. De gemeente Veldhoven reageerde enthousiast en heeft een locatie. We bekijken momenteel of we ja kunnen en willen zeggen tegen dit voorstel. Ook zijn we in gesprek met gemeente Eersel.  De kerngroep komt momenteel geregeld samen en bezoeken leveranciers en projecten. Het is de bedoeling dat het dorp van alle bewoners zal zijn. De grote lijnen worden uitgezet door de kerngroep maar de verdere uitwerking wordt samen met alle betrokkenen op sociocratische wijze uitgewerkt. 

Onder de rubriek nieuws vind je nieuwsbrieven waarin alle leden zich voorstellen.

Klein Oers

adres nog onbekend

info: kleinoers@hotmail.com

    © 2019 Klein Oers