Zoeken
  • kerngroep

Werkgroep communicatie


Klein Oers is volop in beweging. Binnenkort hebben we nog gesprekken met een aantal mensen voor de energiewerkgroep. Als deze gesprekken goed verlopen is de energiewerkgroep compleet. Zij kunnen dan aan de slag met hun taken. Ook voor het penningmeesterschap hebben zich twee mensen aangemeld die de functie als duo-job willen gaan invullen. Voorlopig heeft Astrid Bosveld, voorheen secretaris, zich aangeboden om als penningmeester te functioneren zodat de stichting op korte termijn kan passeren bij de notaris.

Op dit moment doen we een oproep voor mensen die willen participeren in de communicatiewerkgroep. Inmiddels hebben we als kerngroep zoveel contacten dat het moeilijk wordt om alles goed te onderhouden. De communicatiewerkgroep kan ons daar bij helpen. Ook is het maken van presentaties, het verbeteren van de website en het organiseren van informatieve bijeenkomsten iets wat bij de communicatiewerkgroep hoort. Heb jij hiervoor de juiste skills? Meld je dan aan voor deze functie via kleinoers@hotmail.com .Minimaal 2 mensen die zich aanmelden voor deze werkgroep moeten ook echt de wens hebben om in het ecodorp te gaan wonen. Hieruit wordt door de werkgroep een afgevaardigde gekozen die regelmatig met de kerngroep vergadert om elkaar op de hoogte te brengen van de gang van zaken.

Aanstaande dinsdag wordt ons plan gepresenteerd aan B&W van gemeente Veldhoven. Duimen dus! Gemeente Eindhoven heeft ons uitgenodigd om een presentatie te geven. Die presentatie zijn we aan het voorbereiden. Daarnaast bezoeken we nog steeds projecten. We merken dat we energie krijgen van de mensen die zich via werkgroepen bij ons aansluiten.

Warme herfstgroet van Wendy, Johan, Astrid en Cynthia


221 keer bekeken

Klein Oers

adres nog onbekend

info: kleinoers@hotmail.com

    © 2019 Klein Oers