Zoeken
  • initiatiefgroep Klein Oers

Initiatiefneemster Cynthia stelt zich voor.

Bijgewerkt: jul 18


Mijn naam is Cynthia van Schendel. Ik ben de initiatiefneemster van Klein Oers. Samen met nog wat anderen vormen wij de kerngroep of initiatiefgroep. Bij deze stel ik mij graag voor via de nieuwsbrief.

Waarom eco?

Ik ben een natuurmens. Ik ben graag buiten maar ik haal ook graag de natuur naar binnen. Ik vind het fascinerend om te weten hoe wij in de natuur kunnen overleven. Ik geloof namelijk dat de natuur ons alles biedt wat we nodig hebben. Daarom heb ik een voorkeur voor gebruik van natuurlijke materialen, natuurlijke energiebronnen, natuurlijke voeding en indien mogelijk natuurlijke geneesmiddelen. In het voorjaar vind ik het ook leuk om maaltijden te bereiden met onkruid. Daarnaast zie ik echt code rood wat betreft ons milieu. Het is noodzakelijk dat er initiatieven zijn zoals dit die laten zien dat het anders kan of beter gezegd, anders MOET. Die noodzaak voel ik heel duidelijk. Ik kies er bewust voor om onderdeel uit te maken van de positieve beweging.

Waarom een dorp?

Ik ben een kuddedier. Ik vind het mooi als mensen op harmonieuze wijze met elkaar samen leven.. De één heeft dit talent, de ander dat. Jong en oud, ziek en gezond, arm en rijk. We hebben allemaal iets wat we kunnen bieden en/ of kunnen ontvangen. Vaak begin ik te praten over een pan soep. Op de één of andere manier staat dat voor mij symbool voor 'zorgen voor elkaar'. Als je ziek bent, verdrietig bent of je zit er doorheen. Wat heb je dan nodig? Ik denk dan altijd:' iemand die je liefdevol een pan soep komt brengen'. Maar er is meer. Door bepaalde spullen te delen heb je ook minder nodig. Dat past dan weer bij de minimalist in mij. De één heeft een auto die hij niet dagelijks gebruikt, de ander een ladder. Ook de gezelligheid die samenleven met zich meebrengt vind ik leuk. Ik hou erg van dingen samen doen. Daarnaast heb ik als HSP-er echter ook ruimte voor mezelf nodig. En dat kan in een ecodorp. De rust ga ik vinden in ons super goed geïsoleerd huis en de gezelligheid bij mijn buren of in het dorpshuis.

Passie:

Ik maak mij hard voor de komst van knusse en goede kwaliteitshuizen tegen lagere huurprijzen. Er is een groot tekort aan huurwoningen onder de huursubsidiegrens. Er zijn veel mensen die geen geschikte (betaalbare) woonruimte kunnen vinden in Nederland. Dat vind ik echt zorgelijk. Wij zijn er van overtuigd dat we in Klein Oers dat probleem kunnen oplossen. Dat is één van mijn persoonlijke doelstellingen. Er zullen naast goedkopere huurwoningen ook andere huizen/ woningen komen in het ecodorp zoals bijvoorbeeld koopwoningen.

Gezin:

Ik ben een single moeder van twee kinderen. Zodra het ecodorp bewoonbaar is gaat mijn (volwassen) zoon het huis uit en mijn dochter zal de eerste tijd wel nog in het ecodorp komen wonen.

Werk:

Momenteel heb ik drie beroepen verenigd in één. Ik ben paramedicus en orthomoleculair therapeut/ natuurgeneeskundige. Ik werk al 30 jaar in de zorg en de laatste jaren richt ik mij steeds meer op het behandelen van de oorzaken van ziekten. Ik ben gespecialiseerd in huidaandoeningen, oncologie, detoxificatie en Healthy Aging. Ik werk in mijn eigen groepspraktijk MediPraxis en bij NovioMedic. De wetenschapper in mij bewaakt keuzes voor het ecodorp op het gebied van gezondheid .

Agenda:

Begin februari staat een voortgangsgesprek op de agenda met gemeente Veldhoven. We hopen dan meer duidelijkheid te krijgen over onder andere de locatie. Een paar dagen later staat de presentatie aan gemeente Eindhoven gepland. De energiewerkgroep is bezig met het bezoeken van projecten en het uitzoeken van de voor- en nadelen wat betreft Off Grid. De communicatiewerkgroep is in oprichting. Wat betreft de kerngroep willen we Astrid Bosveld hartelijk bedanken voor haar inzet en zijn we bezig met het uitbreiden van de kerngroep. Begin februari (drukke tijd) staat een tweede kennismakingsgesprek op de planning met twee kandidaten (als duo-functie) voor het penningmeesterschap. Het uitbreiden van de kerngroep heeft momenteel onze prioriteit zodat we ons kunnen verenigen via een stichting.

#OffGridwonen #ecodorp #duurzaamwonen #orthomoleculairegeneeskunde #natuurgeneeskunde #Milieu #sociaalsamenleven #sharing #betaalbaarwonen

752 keer bekeken

Klein Oers

adres nog onbekend

info: kleinoers@hotmail.com

    © 2019 Klein Oers