Zoeken
  • Jan Vlemmix

Jan Vlemmix stelt zich voor.


Ik ben geboren -1956- en getogen in Zeelst ( Gemeente Veldhoven, vlakbij waar Klein Oers zich zal vestigen ) .

Ik ben single en heb twee kinderen.

Ik ben opgegroeid in een echt Brabants gezin met 9 kinderen. In een z.g. gemengd boeren bedrijf kom je in aanraking met alle aspecten rondom voeding, gewassen, dieren en natuur. Van ei tot spek, van boontje tot appel, van graan tot biet….je kunt het zo gek niet opnoemen. Feitelijk ben ik achteraf pas gaan inzien hoe waardevol dat boerenleven voor me is geweest. Het woord ECO bestond nog eens niet en ja bestrijdingsmiddelen werden gepropageerd door de boerenbond. Anderzijds heeft het boerenbedrijf altijd gefloreerd met slechts 1 paardenkracht , Als boerenzoon sta je heel dicht bij de natuur en zit je letterlijk met je handen in de grond.

Dit alles heeft zijn sporen nagelaten en heeft me voor altijd verbonden met de natuur.

Werk

Ik ben jarenlang werkzaam geweest in het theater (De Schalm in Veldhoven ) eerst als technicus/hoofd techniek en later als theatermanager.

In 2004, na een opleiding tot hovenier en tuinontwerper, ben ik part time gaan werken in combinatie met een nieuwe passie: het ontwerpen van tuinen.

Respectievelijk ben ik in 2015 full time en zelfstandig gaan werken als tuinontwerper (zie www.mooietuinen.com).

Deze kennis en de contacten komen me heel goed van pas in het kader van het eco dorp, Zeker nu ook in de tuinwereld een duidelijke kentering gaande is m.b.t. de kijk op tuinen ( biodiversiteit, rol van insecten en dieren, fijnstof, CO2 reductie, verantwoorde waterhuishouding, meer groen minder beton..etc ).

Eco

Pas de laatste jaren ben ik me echt gaan realiseren dat we maar 1 aarde hebben, dat we deze langzaam, aan het vergiftigen zijn, dat er vaak geen respect is voor dierenwelzijn, en voor de natuur.

Iedere bijdrage, hoe klein ook, is super waardevol om het tij te keren, uit respect voor alles wat leeft en daarbij natuurlijk ook voor de toekomst van onze kinderen.

Zo veel mogelijk en verantwoord voorzien in je eigen energie, een gezamenlijke moestuin, het voedselbos, mogelijk wat dieren.?...een prettig vooruitzicht !

Vorig jaar heb ik me aangesloten bij de energiegroep klein Oers en in het voorjaar is me gevraagd om bij te gaan dragen in de kerngroep.

Mijn doel is om daadwerkelijk te gaan wonen in Klein Oers.

Enerzijds vanuit het milieuaspect en anderzijds vanuit het idee om te leven in een kleine gemeenschap waarin mensen elkaar kennen en waar nodig helpen.

Dit met de nodige privacy die daar zeker bij hoort.

Agenda

Binnenkort gaan we opnieuw rond de tafel met de gemeente Veldhoven, De eerste schetsen liggen op tafel, De nodige vragen en stellingen staan op papier en er is een z.g. programma van eisen opgesteld. Binnenkort starten we met de bouwgroep om te komen tot de beste bouwmethode.

De vooruitzichten zijn gunstig, Daarbij is er nog enorm veel werk te verzetten om zo dicht mogelijk het doel om off grit te bouwen te benaderen.

#ecodorp #Offgrid #Tuinontwerp

329 keer bekeken

Klein Oers

adres nog onbekend

info: kleinoers@hotmail.com

    © 2019 Klein Oers