Stichting Off Grid Ecovillages:

Visie en Missie:

De mensheid leeft in harmonie met elkaar en neemt gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de aarde en alle levensvormen die haar bewonen.

Onze missie is daarbij te laten zien dat het mogelijk is dat mensen kunnen leven, wonen en werken in een omgeving die in balans is met de natuur en elkaar.

Doelstellingen:

 • Het bouwen van één of meerdere ecodorpen die deels zelfvoorzienend, energie-neutraal/ Co2 negatief, duurzaam en ecologisch verantwoord zijn.

 • Opdoen en uitdragen van kennis en ervaring over het ontwikkelen van duurzame-, Off Grid-, energie neutrale-, klimaatadaptieve-, ecologisch verantwoorde-, toekomstbestendige wooneenheden.

 • Laten zien aan gemeenten, woningbouwstichtingen en kopers, dat duurzaam en ecologisch wonen mogelijk is voor een brede groep mensen.

 • Streven naar en waarborgen van een samenleving waarbij sprake is van sociale samenhang en betrokkenheid tussen de bewoners met respect en zorg voor elkaar, elkaars leefwijze, de omgeving en het milieu.

 • Laten zien dat het mogelijk is om zelfvoorzienend te zijn en gebruik te maken van een circulaire economie waarbij alle middelen optimaal gebruikt worden en er nauwelijks sprake hoeft te zijn van afval en/ of uitputting van natuurlijke bronnen.

 • Het samenbrengen van ecodorp-bewoners die de doelstellingen van onze stichting onderschrijven.

 • Voorlichting geven over hoe ieder voor zich, in welke woonsituatie dan ook, kan bijdragen aan het herstel van "moeder aarde",

 • Projecten ontwikkelen of bestaande projecten implementeren om steden te vergroenen.

 • Rondleidingen. festivals en presentaties geven om mensen te laten zien en ervaren dat leven in harmonie met de natuur verrijkend is, ook al zul je concessies moeten doen.

 • Het ondersteunen van soortgelijke projecten door het delen van kennis en ervaring.

 • Groene activiteiten organiseren die tevens de sociale cohesie bevorderen.

 • Nieuwe High Tech ontdekkingen op het gebied van duurzaamheid een plek geven in de praktijk (in het ecodorp). Actieve samenwerking met universiteiten en hogescholen aangaan. 

Wordt vriend /donateur van de stichting.

Om onze doelstellingen te kunnen behalen is er geld nodig. Door onze stichting financieel te steunen draag ook jij bij aan onze doelstellingen. Geef wat jij kunt en wilt missen. Niet maandelijks of jaarlijks. Niet via contracten. Nee, gewoon hoeveel en hoe vaak jij dat wil.

IBAN: NL63SNSB0773251693

tnv Stichting Off Grid Ecovillages te Valkenswaard.

Vrijwilligers:

Naast financiële steun kan de stichting ook "vrienden" gebruiken die graag hun kennis, tijd, enthousiasme en spierkracht willen delen ten behoeve van de stichting. Wil jij meehelpen? Stuur dan een mail naar kleinoers@hotmail.com

Klein Oers

adres nog onbekend

info: kleinoers@hotmail.com

  © 2019 Klein Oers